REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SYLMIET

1. Regulamin sklepu internetowego SYLMIET określa zasady składania zamówień oraz sprzedaż odzieży oferowanej przez firmę Z.P.U.H Sylmiet za pośrednictwem sklepu internetowego Sylmiet.

STRONY TRANSAKCJI


1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sylmiet.pl jest Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy SYLMIET Mieczysław Kornacki Spółka Jawna

Z.P.U.H Sylmiet
91-336 Łódź
ul.Gliniana 73
Regon: 473269543
Nip:726-101-01-59
tel: 42 653-33-33
tel: 42 653-04-04
fax: 42 653-04-03


2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym SYLMIET jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.

3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zamieszczonych w sklepie internetowym Sylmiet jest firma Z.P.U.H Sylmiet.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI1. Przedmiotem transakcji dokonywanych przez strony transakcji są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www sklepu internetowego sylmiet w momencie składania zamówienia.

2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w tej chwili niedostępne o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracowników firmy Sylmiet.

ZAMÓWIENIA1. Zamówienia w sklepie internetowym sylmiet można dokonywać:

# za pośrednictwem sklepu internetowego sylmiet

# za pomocą poczty elektronicznej wysyłając zamówienie na wskazany adres e-mail sylmiet@sylmiet.pl

# telefonicznie pod numerami telefonów: 0-42 653-04-04;

# faxem na numer: 0-42 653-04-03
2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.

3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. brak odpowiedzi na e-mail zwrotny bądź błędny numer telefonu) w ciągu 5 dni roboczych zostanie ono anulowane.

4. Ze względu na specyfikę sprzedawanych przez firmę Sylmiet produktów informujemy, iż towary posiadające na sobie napisy POLICJA, bądź ze względu na swoje cechy zewnętrzne bezpośrednio łączą się z formacjami policyjnymi (pagony,otoki), WYSYŁANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ADRES JEDNOSTKI POLICJI (komenda, komisariat, posterunek itp.)

5. Przy zamówieniu produktów z napisem POLICJA, bądź towarów, których cechy zewnętrzne bezpośrednio łączą się z formacjami policyjnymi (pagony, otoki itp.) prosimy oprócz swoich danych osobowych w zakładce UWAGI wpisać ADRES JEDNOSTKI POLICJI w której zamawiający pełni służbę.

6. Firma Sylmiet zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości firmy.

7. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od rodzaju produktu. Szczegółowy czas jest podany w opisie produktu. Firma zastrzega sobie prawo do terminu realizacji 14 dni roboczych.

8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sylmiet a Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

FORMY PŁATNOŚCI1. Zapłata za zamówiony towar uiszczana jest gotówką w momencie dostarczenia towaru kurierowi. Kurier upoważniony jest do odbioru gotówki za zamówiony towar.

2. W przypadku nie zastania zamawiającego, kurier ponowi dostarczenie następnego dnia roboczego. Kurier zobowiązany jest do pozostawienia informacji (awiza) w widocznym miejscy (skrzynka na listy lub drzwi wejściowe). Kurier może dzwonić do odbierającego z informacją o swoim przyjeździe.

3. Koszt wysyłki zamówionego towaru wynosi 19 złoty bez względu na wielkość zamówienia.

GWARANCJE I REKLAMACJE1. Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę Z.P.U.H. Sylmiet objęte są gwarancją producenta.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie na własny koszt reklamowanego towaru na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu.

3. Firma Z.P.U.H. Sylmiet ma 14 dni na podjęcie decyzji oraz poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.

3. W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi gotówki.

4. W przypadku oddalenia reklamacji zakupiony towar odsyłany jest do Kupującego wraz z uzasadnieniem owej decyzji.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

WYMIANA I ZWROTY1. W przypadku wymiany towaru lub zwrotu, prosimy o odesłanie go na adres firmy Z.P.U.H Sylmiet wraz z dowodem zakupu.

2. Wymiana towaru lub jego zwrot odbywa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez firmę Z.P.U.H Sylmiet przedmiotu wymiany.

3. Warunkiem wymiany lub zwrotu towaru jest otrzymanie przez firmę Z.P.U.H Sylmiet produktu nieużywanego wraz z dokumentem zakupu.

4. Towar na wymianę klient wysyła na swój koszt.

5. Produkt podlegający wymianie wysyłany jest do Klienta na koszt firmy Z.P.U.H Sylmiet.

POSTANOWIENA KOŃCOWE1. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości w sprawie zamówienia towaru, przesyłki, realizacji zamówienia itp. prosimy o kontakt pod numery telefonu:

# 0-42 653-04-04


bądź drogą elektroniczną na adres:

# sylmiet@sylmiet.pl

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego firmy Z.P.U.H Sylmiet.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów oraz O Ochronie Danych Osobowych.